4.5.5

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli draamaprojekt

Tallinna Reaalkool ja Tallinna Kesklinna Põhikool viiendad klassid viisid koos läbi draamaprojekti.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Projekt vältas kogu õppeaasta, lõimides emakeele, kunstiõpetuse, käsitöö, tehnoloogia, informaatika, muusika- ja draamaõpetuse aineid. Esimese etapina lugesid 5. klassi õpilased läbi Ernst Peterson-Särgava „Ennemuistseid jutte Reinuvader Rebasest“. Emakeeletunnis moodustati töörühmad (kokku 20), valiti välja oma lemmikmuinasjutt ning kirjutati näitemängu stsenaarium. Kunstiõpetuse tunnis loodi lavamaketi joonised ning käsitöö ja tehnoloogia tunnis meisterdati maketid. Draamatundides valmisid juba minilavastused. Stiililt olid lood erinevad ning traditsiooniliste lavastuste kõrval sai näha nii varju- kui ka nukuteatrit, ära oli kasutatud infotehnoloogilisi võimalusi.

Projekti lõpuüritus toimus mais 2018. Lavastusi kanti ette korraga kahes saalis. Esituste vahel kõlasid muusikatunnis sündinud omaloomingulised rahvalaulud, mille autorid ja ettekandjad samuti 5. klassi õpilased. Publikuks olid lapsevanemad ja 4. klasside õpilased. 7. klassi eestvedamisel oli üles seatud ka spetsiaalselt teatrirahvale mõeldud kohvik, kus müügil õpilaste oma valmistatud hõrgutised.

Maiu Aadli, Tallinna Kesklinna Põhikooli huvijuht

Reaalkooli ja Kesklinna põhikooli draamaprojektis loodi kõigepealt kunstitunnis lavamaketi joonised ning tööõpetuse tunnis meisterdati maketid