4.5.7

Ehte Humanitaargümnaasiumi ja Tallinna Südalinna Kooli koostööprojekt

2017/18. õppeaastal sai alguse Tallinna Südalinna Kooli ja Ehte Humanitaargümnaasiumi projekt „Telefonist huvitegevustesse“.

Tallinna Südalinna Kooli ja Ehte Humanitaargümnaasiumi projekti „Telefonist huvitegevustesse” miniolümpiamängud

Projekti eesmärgiks oli juhtida õpilaste tähelepanu vaba aja veetmise võimalustele – ajaveetmine võib olla huvitav, mitmekesine ja kasulik. Kummastki koolist osales projektis tosin 6. klasside õpilast.

Mõlema kooli esindajad korraldasid oma koolis ühe algklassidele mõeldud ürituse. Ehte koolis toimus spordipäev, Südalinna koolis lauamängude õhtu.

25.–28. veebruarini 2018 kohtusid osalejad Piiri Puhkekeskuses esimest korda omavahel. Päevad olid täis toimetamist, ajurünnakuid, õhtuseid arutelusid ja vaatamata käredale külmale ka tihedat kelgutamist mägedes. Maha sai peetud mini-olümpiamängud kahe kooli vahel. Kokkusaamist toetas SA Archimedes.

Teisel kohtumisel suvel tehti kokkuvõtted ning jagati kogemusi. Noored arutasid suviseid ajaveetmise võimalusi, korraldasid lemmikspordimänge, viisid läbi töötubasid ning valmistasid ette esitlusi. Üheks koostöövõimaluseks on tutvustada projekti ka teistele koolidele ning näidata, et õpilased saavad ise oma ideid pakkuda ja ellu viia.

Õpilased arendasid projektis kirjutamisoskust, kavandasid ja korraldasid tegevusi. Osalejate erinev emakeelega ja kultuuritaust oli hea võimalus õppida tundma teist kultuuri ja keelt.

Tallinna Südalinna Kool

Svetlana Melnikova, Ehte Humanitaargümnaasiumi eesti keele õpetaja, projektijuht

Marika Kransiver, Ehte Humanitaargümnaasiumi arendusjuht