4.6

Keskkonnaharidus ja tervise hoidmine

Keskkonnateemad saavad kogu maailmas üha enam tähelepanu. On ka põhjust, sest inimese ökoloogiline jalajälg on maailmas kõige suurem ning inimtegevusel on enamasti pöördumatud tagajärjed.

Inimese suhtumine loodusesse peab muutuma säästlikumaks. Muutustega tuleb alustada juba rohujuure tasandilt. Seepärast on paljudes koolides ja lasteaedades tõstetud digiteemade kõrval fookusesse ka keskkonnaharidus ja loodushoid.

Keskkonnahariduse andmist toetavad Tallinna Haridusamet ja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Tallinnas on loodud Lehola Keskkonnahariduskeskus, mis annab õpetajatele head nõu, ning loomisel on haridusprogramme lastele.

Loodame, et ka 200aastane Eesti on roheline, tervislik ja elujõuline.

Allikas: Tallinna Haridusamet