4.6.1

Keskkonnahariduse programmid Tallinna haridusasutustele

2017/18. õppeaastal said Tallinna õpilased taas osa keskkonnahariduslikest õppeprogrammidest Harjumaa keskkonna- ja loodushariduskeskustes.

Lasnamäe Gümnaasiumi õpilased osalemas projektis „Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele 2017/18. õa“

Tallinna Haridusameti esitatud kaht keskkonnahariduse projekti „Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele 2017/18. õa“ ja „Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna lasteaedadele 2017/18. õa“ toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kui varasemalt osales programmis üle 40 kooli, siis nüüd said sellest osa ka 62 lasteaeda.

Projekti kaudu suurenevad laste teadmised keskkonnahoiust, loodushariduslikud teadmised ja tõuseb üleüldine keskkonnateadlikkus. Õpitakse vahetu kogemuse kaudu looduses, muuseumiruumides, kus on valitud õppetegevuse jaoks loodud sobiv ja toetav keskkond.

Koolidel oli võimalik juba kolmandat õppeaastat järjest osaleda 20 erineva loodushariduskeskuse (Tallinna Loomaaed, Tallinna Botaanikaaed, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Tervishoiu Muuseum jt) pakutavates õppeprogrammides. Projektis osales 45 kooli ning iga registreeritud klass sai valida ühe õppekäigu.

Õpilased ja õpetajad on programme pidanud huvitavateks ja praktilisteks. Hästi on vastu võetud ka see, et kogu korraldusliku poole eest on hoolt kandnud Lehola Keskkonnahariduskeskus.

Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht