4.6.16

Tallinna Lasteaia Kiikhobu lapsed teavad, julgevad ja oskavad

Tallinna Lasteaia Kiikhobu jaoks on olulisel kohal laste turvalisuse ja tervisealaste teadmiste ning käitumisoskuste parendamine.

Rühma igapäevaelu mõnusaks toimimiseks on kõikides rühmade kokku lepitud rühmareeglid, mis on lastele nähtavad kirjalikult ja/või piltidena. Rühmareeglite eesmärk on tagada kõigi heaolu ja turvalisus rühmas.

Septembris räägiti rühmades ohutust liiklemisest, käidi õppekäikudel tänaval, tuletati meelde õiget käitumist tänava ületamisel ja õpiti tundma liiklusmärke. Räägiti ka autodes turvavarustuse kasutamise ja pimedal ajal helkuri kasutamise olulisusest. Detsembri algul korraldati aiarühmade õuesõppe õhtu „100 tulukest Kiikhobu õuel“. Lapsed koos õpetajatega liikusid õuealal taskulampidega, otsides helkuritega tähistatud tegevuskeskusi, ning täitsid nuputamis- ja liikumisülesandeid. Tegevuse põhieesmärk oli, et laps saaks kogeda, kuidas helkur toimib, ning mõistaks, miks on helkur vajalik.

Lasteaia õuealal on liikumisväljak, kus kevadest sügiseni saab jalgrattaga sõita, õppides teisaldatavate liiklusmärkide abil liiklusreegleid. Igal aiarühmal on oma kindel jalgrattapäev, millal lapsed saavad liikumisväljakul jalg-, tasakaalu- või tõukerattaga sõita. Peas peab olema kiiver.

Oktoobris toimus lasteaias tuleohutusalane koolitus evakuatsiooniõppusega kogu majale. Kõik õppisid, kuidas käituda ja mida teha tulekahju korral. Novembris käis lasteaias projekti „Tulest targem“ raames Nõmme Päästekomando. Päästjad andsid mänguliste tegevuste kaudu 6–7aastastele lastele põhjalikud ja eakohased teadmised tuleohutusest. Päästjad rääkisid tulekahjudest, suitsuanduritest, tulekahju korral käitumisest ja tutvustasid päästetehnikat. Korrati üle, kuidas käituda, mida rääkida, kui on vaja helistada hädaabinumbril 112. Lapsed said vaadata, katsuda, küsida. Veebruaris käisid kolme rühma 4–6aastased lapsed ka ise Nõmme Päästekomandol külas.

Lasteaia 6–7aastasi lapsi külastas Tallinna Kiirabi brigaad, kes jagas lastele tarkusi esmaabi andmisest ning sellest, kuidas Häirekeskusega õigesti suhelda. Saalis käis usin haavade sidumine, õues tutvustas kiirabibrigaad lastele kiirabiautot ning seal kasutatavaid töövahendeid. Tänu politseinikust lapsevanemale saadi ülevaade ka politseitööst ning tutvuti politseiautoga. Veebruaris, üle-eestilisel 112-päeval, moodustas lasteaiapere õuele kogu lasteaia lastest sini-must-valge 112.

Katrin Rasina, Tallinna Lasteaia Kiikhobu direktor