4.6.2

Koolid pööravad tähelepanu jäätmetekke vähendamisele ja kliimamuutustele

Kadrioru Saksa Gümnaasium ja Tallinna Tehnikagümnaasium osalesid novembris 2017 üle-euroopalisel jäätmetekke vähendamise nädalal.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi jäätmetekke vähendamise nädala korraldasid ja viisid läbi 12. klassi õpilased globaliseeruva maailma kursuse raames

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi jäätmetekke vähendamise nädala korraldasid ja viisid 20.–24. novembrini läbi 12. klassi sotsiaalsuuna õpilased projektõppena globaliseeruva maailma kursuse raames. Õpilased pidid ise tegema tegevusplaani ning tegevused ka ellu viima, mõeldes samal ajal nii keskkonna kui rühmade toimimise peale.

Mitmekesist tegevust pakuti 6.–12. klasside õpilastele. 6. klassid osalesid taaskasutamise ja meisterdamise töötoas. 7. klassidele korraldati prügi sorteerimisvõistlus ning töötuba, kus valmisid keskkonda mõjutavate tegurite kohta plakatid. 8. klassidega arutleti, kuidas elada keskkonnasõbralikumalt, mängiti LearningAppsi abil prügi sorteerimismängu. 10.–12. klassidele toimusid külalislektori loengud, üks Uuskasutuskeskuse tegevusest ja teine pakendivabast zero waste-elustiilist.

Kogu nädala jooksul sai näha 12. klassi sotsiaalsuuna fotonäitust keskkonnaprobleemidest, videoekraanil jooksid klipid nii loodukaunitest kohtadest kui ka tööstusliku tootmise protsessidest ressursside kasutamisel.

Rohelise lipu omanik Tallinna Tehnikagümnaasium viis jäätmetekke vähendamise nädala läbi 18.–26. novembrini.

Õpilaste algatusel paigaldati koridoridesse plastpudelite kogumise panged, saadud raha annetati organisatsioonile „Ma armastan aidata“. Sööklas ja tualettruumides kutsuti siltidega „Tarbi targalt“ kokkuhoiule. Sööklas mõõtsid õpilased ka äravisatud toidu hulka enne ja pärast aktsiooni ning kasu oli märgatav.

Viktoria Rudenko MTÜst Mondo juhendas 6.–8. klassi töötubasid, kus vaadati filme ning kõneldi ringmajandusest, õiglasest kaubandusest ja vaesusest ning toidupangast. 10.–12. klassid vaatasid Reet Ausi filmi tekstiilijäätmetest, Maarja Keskpaik juhtis filmijärgset arutelu. Koolimajja unustatud rõivaste ja jalatsite näituselt leidsid paar eset uuesti üles omaniku. Tehnoloogiaõpetaja Jaana Käba juhendamisel andsid 2.–4. klassside õpilased vanale asjale uue elu.

Tallinna Tehnikagümnaasiumi teise kooliastme õpilased arutasid, kuidas kütuse põletamine on seotud kliimamuutustega ja joonistasid ühiselt teemakohase plakati

17.–20. aprillini 2018 korraldas Tallinna Tehnikagümnaasium kliimanädala „Kliimamuutuste mõju Eesti loodusele“.

Esimese kooliastme õpilased uurisid Eesti kliimarekordeid ja koostasid õpetaja abiga postrid. Teise kooliastme õpilasi juhtisid õpetajad Gedi Põder ja Ene Lehtmets. Vaadati filme veebilehelt kliimamuutused.ee, käidi loodusmuuseumi töötoas „Maavarad ja kütused“ ja arutati, kuidas kütuse põletamine on seotud kliimamuutustega, ühiselt joonistati teemakohane plakat. Kolmanda kooliastme õpilastele rääkis RMK jahindusspetsialist Lauri Valdur Eesti metsloomade elukeskkonna kliimaga seotud muutustest. Gümnaasiuminoored kuulasid keskkonnaministeeriumi asekantslerit kliima alal Meelis Münti, kes kõneles Eesti kliimamuutustega kohanemise arengukavast.

Pille Kukkur, Kadrioru Saksa Gümnaasium

Ave Teder, Tallinna Tehnikagümnaasiumi arendusjuht