4.6.3

Loodushariduslikud õppeprojektid ja loodusõpe koolides

Koolid otsivad võimalusi loodusõppe rikastamiseks ja elulisemaks muutmiseks. Mitmekesist loodusõpet pakuvad näiteks Lasnamäe Põhikool ja Kadrioru Saksa Gümnaasium (KSG).

Lasnamäe Põhikooli õpilased said tasuks vaeva eest kevadise maitsva ja tervisliku kurgisaagi

Lasnamäe Põhikooli õpilased osalesid mitmes loodusõppe projektis. 19. veebruarist 30. aprillini 2018 olid 4. klassi õpilased kaasatud Räpina Aianduskooli taimeprojekti „Kurgisõbrad“. Kasvama pandi hariliku kurgi ja mehhiko pisikurgi taimed. Õpilased istutasid seemneid mulda ning ootasid kannatlikult taimede tärkamist, istutasid taimed ümber ja kastsid neid. Nii saadi teadmisi kurkide kasvatamise kohta. Taimedest kirjutati muinasjutte ja luuletusi ning joonistati neid. Tasuks oli kevadine maitsev ja tervislik omakasvatatud kurgisaak.

Projekti „Loodusainete õpetamine“ raames osalesid Lasnamäe Põhikooli õpilased rohkem kui kahekümnel väljasõidul. Käidi Haapsalus, Rakveres, Tartus (AHHAA keskuses ja Jääaja keskuses), Muraste koolis, Pärnus, Viljandis, Paides ja Aegna saarel. Õppereisid, ekskursioonid ja muuseumitunnid toimusid Tallinna Haridus- ameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.

5. veebruarist 13. maini tegid Lasnamäe Põhikooli 2. klassi õpilased koos klassijuhataja Liilia Sorokinaga kaasa projektis „Tere, kevad!“. Lahendati ülesandeid, testiti end viktoriinides, õpiti infot leidma. Projekti töökeel oli eesti keel. Kokku osales 4691 õpilast üle Eesti. Projekti õppematerjalid leiab lingilt terekevad.ee.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilased saavad loodusõppel palju ise teha: otsida materjale, teha ettekandeid, planeerida ja läbi viia katseid

Kadrioru Saksa Gümnaasium osaleb Tallinna haridusasutuste keskkonnaharidusprogrammides (ptk 4.7.1), aga on kaasatud ka projekti „Baltic Care“, mille eesmärk on luua Läänemere riikide koolide võrgustik, et jätkuks kestlik areng. Kooli õueala bioloogilise mitmekesisuse mõõtmine haakub ka Rohelise Kooli programmiga, kus üks eesmärkidest on õueala bioloogilise mitmekesisuse mõõtmine, selle säilitamine või suurendamine.

12. klassi looduseõppesuuna õpilastele pakutakse kursust „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“. Kursuse eesmärgiks on leida loodusteadusliku sisuga probleeme igapäevaelu situatsioonides, neid kriitiliselt analüüsida ja leida neile lahendus. Näiteks peavad 12. klassi „rebased“ igal sügisel pesema oma hambaid isetehtud hambapastaga. Õpilased saavad kursusel väga palju ise teha: otsida materjale, teha ettekandeid, planeerida ja läbi viia katseid. Rakendusbioloogia valikkursusel tutvuvad õpilased teoreetiliselt bioloogiaga, aga saavad ka ise jogurtit valmistada, bakteritele söödet keeta ja baktereid kasvatada. Käiakse ka Paljassaare reoveepuhastusjaamas, ikka puhtama Läänemere nimel.

Natalja Ivanova, Lasnamäe Põhikooli õpetaja

Marina Koprova, Lasnamäe Põhikooli õpetaja

Liilia Sorokina, Lasnamäe Põhikooli õpetaja

Eliis-Beth Rosen, Kadrioru Saksa Gümnaasium