4.6.4

Tallinna Lotte Lasteaias innustuti taaskasutuse teemadest

Tallinna Lotte Lasteaed osales keskkonnaministeeriumi jäätmetekke vähendamise
kampaanias. Taaskasutus fantaasiale piire ei sea.

Koduloomade õppenädalal toodi tuppa taaskasutushobune, kellele ühel kaunil kevadpäeval ka varss sündis

Tallinna Haridusameti esitatud kaht keskkonnahariduse projekti „Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele 2017/18. õa“ ja „Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna lasteaedadele 2017/18. õa“ toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kui varasemalt osales programmis üle 40 kooli, siis nüüd said sellest osa ka 62 lasteaeda. Projekti kaudu suurenevad laste teadmised keskkonnahoiust, loodushariduslikud teadmised ja tõuseb üleüldine keskkonnateadlikkus. Õpitakse vahetu kogemuse kaudu looduses, muuseumiruumides, kus on valitud õppetegevuse jaoks loodud sobiv ja toetav keskkond.

Koolidel oli võimalik juba kolmandat õppeaastat järjest osaleda 20 erineva loodushariduskeskuse (Tallinna Loomaaed, Tallinna Botaanikaaed, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Tervishoiu Muuseum jt) pakutavates õppeprogrammides. Projektis osales 45 kooli ning iga registreeritud klass sai valida ühe õppekäigu.

Õpilased ja õpetajad on programme pidanud huvitavateks ja praktilisteks. Hästi on vastu võetud ka see, et kogu korraldusliku poole eest on hoolt kandnud Lehola Keskkonnahariduskeskus.

Kadri Toomeste, Tallinna Lotte Lasteaia muusikaõpetaja

Lotte lasteaias loodi vahvaid taaskasutusmänge ja mänguasju, iga järgnev sai eelmisest fantastilisem