4.6.5

Tallinna Lasteaed Pallipõnn käis puhta vee avastusretkedel

Tallinna Pallipõnni Lasteaia lapsed osalesid 2017/18. õppeaastal keskkonnateadlikkuse projektis „Pallipõnni lasteaia lapsed puhta vee avastusretkedel“.

Pallipõnni lasteaia lapsed käisid puhta vee avastusretkedel

Projektiga sooviti tõsta laste teadlikkust keskkonnahoiust ja säästvast tarbimisest ning kujundada hoiakuid puhtast joogiveest kui loodusväärtusest. Lasteaeda külastas ASist Tallinna Vesi Maris Pever, kes viis läbi vestlusringi joogivee tootmisest ja reovee puhastamisest, räägiti veeringlusest ja vee säästlikust tarbimisest. Lastel oli võimalus aktiivselt kaasa rääkida ja arutleda.

Keila-Joal, Türisalus ja Treppojal uurisid lapsed, mis on juga, tehti juttu vee-elanikest ning tutvuti lähikonna veekogude ja loodusega. Lapsed said teada, mis on hüdroenergia ja kuidas seda toodetakse.

Tuhala karstialal tutvuti karstialaga. Räägiti kivimitest, veest, looduse- ja keskkonnakaitsest ning keskkonna jätkusuutlikust arengust. Sauga Siniallikatel jälgiti põnevusega, kuidas rohekas-sinine vesi allikast üles tõuseb.

Kokkuvõttena valmisid rühmadel postrid „Puhas vesi meie rikkus“. Laste teadlikkus keskkonnahoiu ja säästva tarbimise olulisusest on suurenenud ning see aitab kaasa laste keskkonnasõbralikule ja keskkonda väärtustavale ning vastutustundlikule käitumisele. Lasteaias jälgitakse kraanivee kasutust, et vähendada tarbimist. Lapsed mõistavad puhta vee olulisust ja oskavad seda väärtustada.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Riina Laev, Tallinna Pallipõnni lasteaia õppealajuhataja