4.6.9

Tallinna Lasteaed Sipsik väärtustab keskkonnaharidust

Tallinna Lasteaed Sipsik on Rohelise Kooli programmiga liitunud keskkonnaharidust väärtustav ja tervist edendav lasteaed.

Vallatud Bee-Botid (mesilasteks kostümeeritud õpetajad) kutsusid lasteaia Sipsik pere tervislikule avastusretkele Paljassaarde

Lasteaia eripäraks on erinevates projektides osalemine ja tervist edendav tegevus, mis lähtub motost „Südamest ja südamega!“.

Oma kindel koht on lasteaias tervisele ja keskkonnahoiule suunatud tervise- ja loodusliikumistel ning rahvusvahelistel ja vabariiklikel tervise- ja keskkonnapäevadel. Tähelepanu pööratakse digipädevuste kujundamisele, mis toetaksid digivahendite kasutamist efektiivselt ja sihipäraselt.

Ülemaailmsel südamepäeval korraldati orienteerumise neljapäev. Lapsed läbisid Sipsiku kultuurikilomeetri, mis on 1000 m pikkune keskkonna uurimise rada ja kulgeb südamekujuliselt ümber Sipsiku lasteaia. Kõik huvitavad objektid rajal jäädvustati läbi fotosilma. Tahvelarvutitega skaneerisid väikesed Sipsikud rajal olevaid QR-koode. GPS-kunsti rakendades valmis raja läbimisel südame kuju.

Meediakuus esitlesid kõik rühmad Rohelise Kooli teemast „Elurikkus ja loodus“ ning rühmas käsitletud projektõppest lähtuvalt oma rühma kalendrit. Loome- ja ettevalmistustöö andis lastele võimaluse kasutada IKT-vahendeid, uurida ja avastada, ise otsustada. Koos õpetajatega tehti lasteaiakaaslastele PowerPointi esitlus ja tutvustati valminud omanäolisi kalendreid Eestimaa kalad, lindudest, puutest, seentest, putukatest ja loomadest.

Südamekuus kutsusid vallatud Bee-Botid (mesilasteks kostümeeritud õpetajad) kõiki lapsi ja lapsevanemaid tervislikule avastusretkele Paljassaarde. Kolmekilomeetrisel orienteerumisrajal sai iga osaleja suurendada oma igapäevast aktiivset liikumist, tunda rõõmu looduses tegutsemisest ja seostada lasteaias saadud robootika-alased teadmised looduskeskkonnas oma nutimängu loomisel.

Linnuvaatlustornis pildistati kauneid loodusvaateid. Piirivalvetornis katsetati Bee-Botiga programmeerimist. Kõik osalejad said tunnistuse esimeste sammude eduka läbimise eest programmeerimispädevuste õpiteel. Retk lõppes ühise piknikuga. Mesilased pakkusid mett, sepikut, piima ja taimeteed. Õhinal jagati avastusretkelt saadud kogemusi, teadmisi ja muljeid ning vaadati Endomondo keskkonda üles laetud fotosid.

Ülemaailmsel keskkonnategude nädalal korraldati üritus „Sipsiku keskkonnajäljed nutikuul“, kus keskkonnahoiu teemade käsitlemine muudeti põnevaks digivahendeid kasutades. Rühmades valmisid erinevad sotsiaalreklaamid: „Säästa vett!“, „Säästa elektrit!“, „Säästa loodust!“, „Sorteeri prügi!“ ning südamekuust lähtuvalt „Tarbi targalt!“ ja „Liigu terviseks!“.

Ene Hein, Tallinna Lasteaia Sipsik õppealajuhataja