5.2.7.2

Lasteaed Pääsupesa – 50

Lasteaed Pääsupesa pidutses suurt juubelit tähistades mitu päeva.

Lasteaed Pääsupesa, endine Tallinna 42. lastepäevakodu, tegutseb aadressil Puhangu 57. Pääsupesa lapsed käivad sõime-, aia- ja liitrühmades, keelekümbluse ja tasandusrühmades, osalevad mitmekesistes huviringides, projektides.

24. mail 2018 toimus perepäev lastele ja vanematele, kus peeti korraga meeles kolme tähtpäeva: Eesti 100, Tallinna alusharidus 100 ja nooruke Pääsupesa 50. Tantsiti, lustiti, söödi torti ja nauditi piknikku.

Aastapäeva puhul tulid külla ka kõik head kaasteelised: linnavalitsuse ja Tallinna Haridusameti kolleegid, Põhja-Tallinna lasteaedade direktorid, Pääsupesa endised ja praegused pikaajalised töötajad, kes jagasid omavahel taaskohtumise emotsioone ja jällenägemisrõõmu. Jagati õnnitlusi ja tunnustust, peeti väärikaid kõnesid, esinesid lapsed ja vilistlased.

Meka Meeli Laats, Lasteaed Pääsupesa direktor