5.2.7.5

Tallinna Lasteaed Karikakar – 40

Kuigi Tallinna Lasteaed Karikakar asutati 20. veebruaril, otsustati sünnipäevapidu pidada kevadel, 26. aprillil, mil päevad pikemad ning loodus tärkamas.

Päev algas loomaaia külastusega. Vanemad rühmad osalesid loomaaia haridusprogrammides, nooremad külastasid laste loomaaeda ning jõudsid ka suurte loomade juurde.

Järgnes aktus kõigile lasteaia töötajatele. Samal ajal olid lastega tegelemas lapsevanemad. Õnne käisid soovimas kolleegid naaberlasteaedadest, lasteaia endised juhatajad, Tallinna Haridusameti ja Haabersti Linnaosa Valitsuse esindajad.

Aktuse muusikalises pooles pakkusid kuulamis- ja vaatamisrõõmu lasteaia vanemate rühmade laulu- ja tantsulapsed, lasteaia vilistlane Robin Kluge tšellol ja ühislaulu „Üksteist peab hoidma“ solistina ning vilistlasansambel Trio Comodo. Kõik said suurepärase elamuse. Nagu juubelile kohane, peeti ka tänukõnesid ning jagati tänukirju.

Õhtu poole täitus lasteaia õu laste ja vanematega, koos nauditi kevadilma, peeti piknikku. Töötajad lõpetasid sünnipäeva piduliku koosviibimisega, kus pandi end proovile võistkondlikus viktoriinis. Võitjad olid sel päeval kõik.

Helle Randoja, Tallinna Lasteaia Karikakar õppealajuhataja