5.3.10

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi Ökuliakadeemia V konverents

6. veebruaril 2018 peeti Tallinna Õismäe Gümnaasiumi Ökuliakadeemia V konverents.

Konverentsi kavas oli 12. klasside ökuliakadeemikute kaheksa ettekannet. Marchell Alas esines teemal „Õpilaste teadlikkus lapse õigustest“ (juhendaja Kaja Turmen), Kristjan Kallikivi ettekande teemaks oli „Oskar Lutsu „Nukitsamees“ ja nõukogude tsensuur: tekstoloogiline uurimus“ (juhendaja Jaan Õispuu).

Nimeuurimusliku ettekandega „Tallinna Õismäe Gümnaasiumi gümnasistide ja nende pereliikmete eesnimede võrdlus“ esines Kaspar Klettenberg (juhendaja Jaan Õispuu) ning toitumisteemalise uurimusega „Veganluse mõju tervisele“ Irma Laas (juhendaja Inga Ehrpas). Annabel Martsoni ettekanne „Presidendivalimised Eestis“ (juhendaja Hilje Maripuu) andis ülevaate presidendi institutsiooni kujunemisest Eestis ja 2016. aasta valimistest.

Helena Mutso käsitles uurimuses „Tallinna Õismäe Gümnaasium kui DSD-kool“ (juhendaja Aina Porman) DSD-eksamite minevikku ja tänapäeva Õismäe gümnaasiumis.
Reaalsuunda esindas Mikk Merimaa ettekandega „Eksponent-logaritmfunktsioonide leidumine igapäevaelus“ (juhendaja Sirje Soosalu) ja praktilisi töid Carmen Sibbul esitlusega „Kontserdi korraldus“ (juhendaja Koidu Ilmjärv).
Konverentsist võtsid osa 10. ja 11. klassi õpilased ning õpetajad. Avasõnad ütles direktor Kaja Toomsalu.

Jaan Õispuu, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi arendusjuht