5.3.11

Õpetajalt-õpetajale koolituspäev „Lapsest lähtuv kasvatus“

22. aprillil 2018 osalesid Nõmme lasteaedade õpetajad koolituspäeval „Õpetajalt õpetajale“.

Kolmandat korda toimunud ürituse teemaks oli seekord „Lapsest lähtuv kasvatus“. Põhiesinejaid oli kaks. Tallinna Rännaku Lasteaia arendusjuht Annika Jürs rääkis sellest, kuidas võimaldada lastele huvitavat (lasteaia)elu, laste huvide ja initsiatiiviga arvestada, koos planeerida, kuidas liikuda õpetajakesksest planeerimisest lapsest lähtuva tegevuskultuuri poole. Samuti õpetajast kui võimaldajast ning tegevuste videodokumenteeri- misest – kuidas kajastada lasteaiaelu ja teha oma tegevus nähtavaks ja arusaadavaks erinevatele osapooltele. Õpetaja Evelin Sarapuu Ülenurme Lasteaiast Tartumaalt kõneles projektiõppest, illustreerides juttu pildi- ja videomaterjaliga. Päeva lõpetas teemakohane vestlusring.

Ürituse korraldasid Tallinna Lasteaed Kraavikrõll ja MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED.

Eve Külmallik, Tallinna Lasteaia Kraavikrõll õppejuht