5.3.12

XI rahvusvaheline Balti konverents Tallinna Pae Gümnaasiumis

20.‒22. oktoobrini 2017 peeti Tallinna Pae Gümnaasiumis XI Rahvusvahelist Balti humaanse pedagoogika konverentsi teemal „Laps. Pere. Kool. Milles on ühenduse mõte?“.

Tallinna Pae Gümnaasiumi XI Rahvus- vahelist Balti humaanse pedagoogika konverentsil „Laps. Pere. Kool. Milles on ühenduse mõte?“ osalejad

Konverentsile olid oodatud koolieelsete lasteasutuste ning koolide juhid, pedagoogid, lapsevanemad ja kõik huvilised. Kokku osales konverentsil 162 inimest. Tervitussõnadega esinesid Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ja Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula.

Konverentsil esinesid külalised Lätist, Leedust ja Venemaalt. Teemad olid järgmised: lapsevanemate uute rollide mõtestamine; pedagoogide roll kaasaja lapse arengul; kuidas vältida sügavaid vastuolusid õpetamise ja kasvatamise protsessis; kaasaja lapsed ja tehnoloogia, kuidas muuta tunni sisu arendades väärtusi; kuidas saavutada positiivset koostööd lastega; kuidas vältida pereväärtuste kriisi.

Konverentsi korraldasid Tallinna Pae Gümnaasium ja Eesti Humaanse Pedagoogika Avalik Keskus.

Allikas: Tallinna Pae Gümnaasium