5.3.15

Konvenrents „21st Century Skills” Haabersti Vene GümnaasiumiS

6. aprillil 2018 korraldati Haabersti Vene Gümnaasiumis konverents „21st Century Skills”.

Konvenrents „21st century skills“ Haabersti Vene Gümnaasiumis

Konverents sai teoks koostöös Peterburi kooliga Goethe Schule. Töökeeleks valiti inglise keel. Eesti ja Venemaa koolide lapsed tutvustasid üksteisele oma kodulinnade arhitektuuri, ajalugu ning huvitavaid paiku. Räägiti linna etiketist, atmosfäärist, sündmustest ja eripäradest. Konverentsi teises osas jagunesid õpilased meeskondadesse, kus analüüsiti suurlinnas elamise plusse ning miinuseid, räägiti reisimise vajalikkusest. Väga põnev teema oli „Tule- vikuerialad”. Noored mõtisklesid, milliseid oskusi on inimestel üldse vaja, millele peaksid nad ise tule- vikus rõhku panema. Elavat arutelu tekitas teema, kas inimesi on robotite kõrvale vaja või saavad tehis- intellektiga masinad tulevikus iseseisvalt hakkama.

Õpilased said uusi sõpru, inglise keele praktikat ning palju põnevaid teadmisi.

Jevgenia Uusväli, Haabersti Vene Gümnaasiumi huvijuht