5.3.16

Põhja-Tallinna lasteaedade õpiüritus „Õpetamine täna – loome ja kogeme“

11. oktoobril 2017 korraldati Kopli Lasteaias Põhja-Tallinna lasteaedade õpetajate ühine õpiüritus „Õpetamine täna – loome ja kogeme“.

Muutunud õpikäsitlus annab õpetajale väga suure loominguvabaduse ja vastutuse. Õpiürituse arutelude keskmes oli õpetaja kui muutuste looja. Uuriti võimalusi kasutada coaching-meetodi tööriistu õpetaja rollis: muutuste vajaduse tunnetamiseks, eesmärgistamiseks ja ettevalmistamiseks endas, dialoogis ja grupis. Õpetaja enesejuhtimise oskused omavad muutunud õpikäsitluses kulla hinda ja see paistab olevat üks peamisi väljakutseid.

Õpiüritust toetas Euroopa Sotsiaalfond programm“ Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduse rakendamiseks“.

Sandra Lelov, Kopli Lasteaia õppealajuhataja