5.3.19

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi mõttekoda „Kanep. Oled Sa proovinud?“

Kadrioru Saksa Gümnaasiumis viiakse läbi lapsevanemate mõttekoda, kus kooli kogukonna liikmed diskuteerivad olulistel teemadel. 24. mail 2018 oli teemaks kanep ning narkootiliste ainete mõju organismile ja suhetele.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi mõttekoda „Kanep. Oled Sa proovinud?“

Dr Toomas Toomsoo kõneles uimastite mõjust organismile, Annegrete Johanson rääkis teemal „Uimastisõltuvuse süsteemne ja jätkusuutlik ennetustegevus”. Ka õpilastel oli ainetundide raames võimalik oma teadlikkust selles vallas suurendada. 7.–10. klassid vaatasid telelavastust „5 grammi sisemist rahu”. Järgnes telelavastuse analüüs rühmatööde ja arutelude näol, et arendada oma argumenteerimisoskust. Protsessi juhendasid teadlikud aineõpetajad.

5. juunil korraldati koolis üritus „Gümnasist arvab”, kus osalesid gümnasistid ja ka huvilised teistest koolidest, lapsevanemad ning kooli töötajad. Avasõnad ütles gümnaasiumi õppetooli juht Mihkel Kõrbe, õpilased Anna-Lota Aalberg ja Iiris Issak kõnelesid üldiselt kanepist ning selle kasutamisest ajaloos. Arutleti kanepi mõjust sotsiaalmeedias ja majanduses, kanepist meditsiinis ning tarbimise pahem- ja parempoolest.

Kanepi negatiivsest mõjust kõneles Marie Liis Randlane, positiivseid aspekte tõi välja Minna Sisask, oma arvamust avaldas lapsevanem Tiina-Mall Kreem.

Kanepi positiivsest mõjust majandusele Hollandis ning Ameerika Ühendriikides rääkis Maarika Maripuu. Marite Sommer seadis kahtluse alla kanepi legaliseerimise kasulikkuse. Lapsevanem Mihkel Tasa oli pigem legaliseerimise vastu ning tõi välja paralleele kanepi ja alkoholi vahel.

Anna-Liis Torm-Kriis rääkis ravikanepist. Kanepi halvad meditsiinilised küljed tõi välja Helena Lainola. Valuarst dr Aile Kaasik nentis, et kroonilise valu leevendamiseks oleks taskukohasem osta tablette kui kanepit.

Teema küttis kirgi ja oli huvitav ning pani ilmselt nii mõnegi õppuri mõtlema, kas järgmine kord kanepit tarbides minna kaasa provokatsiooniga või mõelda kanepi pahupooltele. Esile kerkis ka järgmise mõttekoja teema, milleks on vaimne tervis ja depressioon.

Laura-Liisa Perova, Hanna Elisa Balder, Evelin Teder, Paula Nõulik, Kadrioru Saksa Gümnaasium