5.3.4.3

Kesklinna lasteaedade koolituskonverents „Õppida on põnev“

17. jaanuaril 2018 toimus Tallinna Õpetajate Majas Kesklinna lasteaedade koolituskonverents „Õppida on põnev“.

Konverentsil tutvuti eri metoodikate ja uuenduslike õppemeetoditega. Osalejaid tervitas ning omi mõtteid ja koostöösoove jagas Kesklinna vanem Vladimir Svet. Päevakavas olid järgmised teemad: GPS kunstis, QR-koodide kirjutamine ja kasutamine, haridusroboti Dash’i kasutamise võimalused lasteaia õppetegevustes, robotpalli Sphero võimalused õppetegevuste läbiviimisel, Persona Dolls’i metoodika, „Läheme arvumaale“ metoodika ning „Teadus on lõbus“ katsed.

Korraldati seitse töötuba, kus töögrupi liikmed said aimu teema põhimõtetest ja kasutusvõimalustest ning kõike ise läbi teha. Tegevusi juhendasid praktikud Tallinna Lasteaiast Vikerkaar, Tallinna Lepatriinu Lasteaiast, Tallinna Kullatera Lasteaiast, Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaiast, Tallinna Luha Lasteaiast ja Tallinna Lasteaiast Sipsik, kes kõik said kiitvat tagasisidet.

Üritusel osales 50 õpetajat, kes tõid eelkõige esile ürituse praktilist poolt ning huvi pakkunud teemasid, millest eelnev teadmine kas puudus või oli väga põgus.

Merle Ausing, Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia õppealajuhataja