5.3.4.5

Põhja-Tallinna lasteaedade õpetaja abide koolituspäev „Et sõnast „märka“ saaks tegu”

29. novembril 2017 olid Põhja-Tallinna linnaosa lasteaedade õpetaja abid esmakordselt ühisel koolituspäeval. Teemaks oli „Et sõnast „märka“ saaks tegu”.

Tallinna Kelmiküla Lasteaia õpetaja abi Krete Erlenhein jagas oma kogemust, kuidas õpetaja abi töö on teda motiveerinud

Salme Kultuurikeskuses korraldatud koolituspäev oli sisustatud lasteaia igapäevatöös oluliste valdkondadega ning sellega seonduvate ettekannetega. Päeva avas Põhja-Tallinna Linnaosa vanem Raimond Kaljulaid, kes jagas muljeid oma lasteaiakogemustest ning tutvustas, mida linnaosas plaanitakse laste jaoks ellu viia.

Tallinna Haridusameti alushariduse peaspetsialist Merike Kivimäe viis õpetaja abid kurssi tänapäevase aktuaalse teemaga „Muutunud laps ja kaasaegne õpikäsitlus”, milles andis hea ülevaate õpetaja abide ülesannetest ja tegevustest enne ja nüüd. Eesti Töötukassa karjäärinõustaja Anna-Liisa Lepasepp rääkis kuulajatele eri rollidest, mida oma elus kanname ning kuidas need enesehinnangut mõjutavad, aga ka muuta saavad.

Tallinna Kelmiküla Lasteaia õpetaja abi Krete Erlenhein jagas oma töökogemust, kuidas õpetaja abi töö teda motiveerinud on ning milliseid hobisid saab lastega töötades rakendada. Huvi pakkus ka ettekanne „Erivajadustega lapse toetamise võimalustest lasteaias”, mille käigus erispetsialistid Elvi Ojala ja Tiina Keek Tallinna Lasteaiast Õunake oma näpunäiteid jagasid.

Lõunapausi ajal vahetati mõtteid ja kontakte, lubati tulla töövarjuks, külastada lasteaedu. Kõige rohkem hindasid osalejad teadmisi meeskonnatöö paremast korraldamisest ning erinevatest võimalustest, pedagoogilistest oskustest ja õpetaja abi rolli väärtustamisest lasteaias.

Koolituspäeva korraldasid Tamara Boršuk Lasteaiast Kelluke ja Riina Läll Tallinna Kelmiküla Lasteaiast.

Riina Läll, Tallinna Kelmiküla Lasteaed