5.3.6

Tallinna ja Peterburi logopeedide ja pedagoogide konverents

29. septembril 2017 toimus Lasnamäe Põhikoolis Tallinna ja Peterburi koostööprojekti raames konverents vene töökeelega logopeedidele ja pedagoogidele.

Konverentsi avas Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart. Konverentsil esinesid Peterburi pedagoogilise diplomijärgse õppe akadeemia rektor Stepan Žolovan ja eripedagoogika õppetooli juhataja Natalja Jakovleva.

Tallinna poolt tegid ettekande Tallinna Haridusameti peaspetsialist, projekti kuraator Milena Pogodajeva ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse psühholoogid Lilia Tkatš ning Olga Minajeva.

Viidi läbi ka töötoad järgmistel teemadel: neuropsühholoogiline korrektsioon töös erivajadustega lastega; lapsevanemate ja erivajadustega lastega töötavate pedagoogide koostöö laste eelarvamuste, hirmude ja mittemõistmise ületamiseks; logopeedilised mängud nagu korrektsiooni meetod; korrektsiooniline töö muutunud õpikäsituse tingimustes (MÕK); IT kasutamise võimalused logopeedi töös.

Milena Pogodajeva, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist