5.3.7

Kannikese lasteaia ümarlauas otsiti lahendusi logopeedide puudusele

Tallinna Kannikese Lasteaed korraldas 7. märtsil 2018 ümarlaua
„Tasandusrühm täna ja homme“.

Kannikese Lasteaia ümarlauas „Tasandusrühm täna ja homme“ otsiti lahendusi logopeedide puudusele

6. märtsil tähistavad logopeedid üle Euroopa rahvusvahelist logopeediapäeva, mille eesmärgiks on tõsta ühiskonna teadlikkust kõnehäiretest ja nende ennetamisest. Kannikese lasteaed on sellel päeval korraldanud infoseminare erinevatele huvigruppidele kõnega seotud teemadel. Kuna aga logopeedide leidmine tasandusrühmadesse on väga raske, mistõttu tuleb hakata rühmi sulgema, otsustati seekord korraldada ümarlaud. Kokkusaamise eesmärgiks oli kaardistada tasandusrühmade hetkeolukord Tallinnas ja otsida lahendusi logopeedide puudusest tingitud olukorrale.

Tallinna lasteaedades on kokku 37 tasandusrühma: eestikeelseid seitsmes ja venekeelseid kolmeteistkümnes lasteaias. Logopeedilist abi saavad seal kõne- ja spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed. Kõneprobleemidega laste arv suureneb igal aastal ning kvalifitseeritud logopeedidest on suur puudus.

Ümarlaual osalesid esindajad Tallinna Haridusametist, Haridus-ja Teadusministeeriumist, Põhja-Eesti Rajaleidja keskusest, Tartu Ülikoolist, Tallinna Õppenõustamiskeskusest. Samuti olid palutud ümarlaual kaasa mõtlema ja lahendusi otsima eestikeelsete tasandusrühmadega lasteaedade direktorid ja logopeedid.
Lahendusi otsides jõuti seisukohale, et praegune erirühmade süsteem on vananenud ja vajaks kaasajastamist ning paindlikumaks muutmist. Üle tuleks vaadata tasandusrühma mõiste ja miinimumkoosseis. Motiveerimaks töötamist lasteaia erirühmas, tuleks spetsialistile maksta väärilist palka.

Kõik osalejad mõistsid olukorra olulisust ning lubasid anda oma panuse selle lahendamiseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi värskelt ametisse kinnitatud spetsialistid võtsid info teadmiseks ja lubasid selle teemaga kindlasti edasi tegeleda. Olukorra leevendamiseks on Tartu Ülikool otsustanud sel sügisel päevases magistriõppes suurendada logopeedide osakaalu. Protsess on aga aeganõudev ja muutused ei toimu üleöö.

Irja Keiv, Tallinna Kannikese Lasteaia direktor