5.3.8

Üleriigiline toimetulekukoolide teabepäev Tallinna Tondi Põhikoolis

Tallinna Tondi Põhikoolis toimus 20. aprillil 2018 toimetulekukoolide üleriigiline teabepäev, kus osales 15 kooli üle Eesti.

Teabepäeval sai kuulata ettekandeid mitmel teemal. Räägiti HAMET standardiseeritud metoodikast, mis aitab hinnata eriala omandamiseks ja tööks vajalikke oskusi, õpivõimet ning töökäitumist; autistika keskuse päevahoiuteenuse võimalustest intellektipuudega autistlikele täiskasvanutele; intellektipuudega laste ja noorte seksuaalkäitumisest; kinesioteipimise võimalustest neelamis- ja suumotoorika probleemidega lastele ning kaasaegse tehnoloogia lahendustest alternatiivkommunikatsiooni vallas.

Sirli Väinsar, Tallinna Tondi Põhikooli direktor