5.4.9

Lauliku lasteaia õpetajad esitasid õpilastele etenduse „Sipsik“

15. veebruaril 2018 kogunesid Tallinna Nõmme Gümnaasiumi ja Tallinna Kivimäe Põhikooli 1. klasside õpilased Tallinna Lauliku Lasteaia saali vaatama etendust „Sipsik“.

Tallinna Lauliku Lasteaia õpetajad etendasid kahe kooli õpilastele „Sipsikut“

R aamatu „Sipsik“ autori Eno Raua 90. juubelile ja Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud etenduse tõid vaatajateni Lauliku lasteaia õpetajad. Etendusega tehti suur kummardus Eestimaa lastekirjanikele.

Sügisel näidati etendust oma lasteaia lastele ja koolieelikutele teistest Nõmme lasteaedadest. Kuna kirjanik on käinud koolis Nõmmel ja Sipsik tuttav mitmetele põlvkondadele läbi aegade, otsustati kutsuda etendust vaatama ka naabruses asuvate koolide õpilased.

Suur oli paljude endiste Lauliku lasteaia vilistlaste rõõm, kui nad kuulsid, et saavad külastada oma kodulasteaeda. Külaliste hulgas oli lapsi, kes tundsid ära maja, kus oli käidud möödunud aastal piirkondlikul luulekonkursil.

Elbe Prants, Tallinna Lauliku Lasteaia muusikaõpetaja