6.1.1

Euroopa programmi URBACT III projektid Tallinnas

Tallinna Haridusamet koos haridusasutustega tegeles 2017/18. õppeaastal kahe
URBACT projektiga.

Viladecansis kasutati ühiste otsuste tegemisel mängulisi meetodeid, näiteks hääletamist õhupallidega

URBACT programmi eesmärk on toetada säästvat ja lõimitud linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. Programm pakub rahalist toetust teadmiste ja kogemuste vahetamise ning võrgustike loomise kaudu, mis võimaldavad läbi mõelda, kuidas ühes kohas saadud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal. URBACTi kaudu võivad Eesti linnad õppida muu Euroopa kogemustest ning jagada oma parimaid kogemusi. (Allikas: URBACT Eesti koduleht)

Veebruaris 2018 algas URBACT III projekt „Ole koolis – Stay Tuned“, mis pakub tuge projekti teemaga seotud ülelinnaliste ja üksikute koolide tegevuste kavandamisel ja elluviimisel. Tegu on järjega aastatel 2013–2015 läbi viidud URBACT II projektile „Lapsevanemate kaasamine koolist väljalangemise ennetamiseks – PREVENT“.

Viladecansi linnapea Carles Ruíz (paremal) osales aktiivselt URBACT kohtumistel. Tallinna esindajad Reet Nõmmoja (keskel) ja Leini Jürisaar (vasakul) tänasid linnapead meeldiva vastuvõtu eest Eesti kommidega

Jätkub PREVENT projekti kogemuste jagamine ning heade praktikate rakendamine seoses lapsevanemate kaasamisega koolist väljalangemise ennetamisel.
URBACT III projektis osalevad üheksa riigi linnad: Gent, Tallinn, Gothenburg, Berliin, Nantes, Aveiro, Barcelona ja Sofia linn ning Ampelokipi-Menemeni omavalitsus. Tallinna koolidest on projektis tegevad Tallinna 21. Kool, Tallinna Kunstigümnaasium, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Pääsküla Kool, Tallinna Südalinna Kool ning Tallinna Ühisgümnaasium.

Projekti I etapp kestis 10. oktoobrist 2016 kuni 10. aprillini 2017 ja II etapp kestab 2. juunist 2017 kuni 2. juunini 2019.

Projektikohtumisel Nantes'is 25.–28. juunini 2018 sai külastada koole, sest Prantsusmaal käib õppetöö ka suvel. Ehte Humanitaargümnaasiumi direktor Õnnela Leedo-Küngas (vasakul) ja Pelguranna Lasteaia direktor Reelika Täht leidsid kooli raamatukogust tuttavate nimedega teoseid

4. aprillil 2018 algas URBACT III projekti „Hari- dusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine – On Board“ esimene etapp, mis kestis 4. oktoobrini. Esimeses etapis osalesid partnerlinnad Viladecans (juhtpartner/Hispaania), Nantes (Prantsusmaa) ja Tallinn. Etapi käigus kaasati kolm uut partnerlinna: Halmstad (Rootsi), Poznan (Poola) ja Albergaria a Velha (Portugal).

Viladecansi haridusuuenduse koostöövõrgustikku (Educational Innovation Network) tõstab URBACT programm esile kui hea praktika näidet. Viladecansi koostöövõrgustik edendab innovatsiooni ja loovust haridusasutustes digiõppe projektide, õpilaste ettevõtlikkuse arendamise ning koostöö kaudu haridusasutuste, ettevõtete, perede ja teiste kogukonna liikmete vahel. Projekti käigus analüüsitakse Viladecansi linna kogemust ja kavandatakse tegevusi partnerlinnades.

Reet Nõmmoja ja projekti ekspert Mireia Sanabria (Viladecans) valmistumas esimeseks kohtumiseks Tallinna töörühmaga 14. juunil 2018

Tallinna töörühmas osalevad Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Lasteaed Karikakar, Pelguranna Lasteaed, Tallinna Kunstigümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Tallinna Kadaka Lasteaed, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Kelmiküla Lasteaed, ning kaasatakse erinevaid partnereid.

Tallinna Haridusamet viis läbi mitu seminari kohaliku toetusgrupiga ning kaasas projekti ka teisi organisatsioone, sh Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Ettevõtlusamet, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, TTÜ Tehnoloogiakool ja Eesti Töötukassa.

Kolmas projektikohtumine toimus Tallinnas 20.–21. septembril 2018. Pildil vasakult: Céline Ethuin (URBACTiesindaja), Vadim Belobrovtsev (Tallinna abilinnapea), Mireia Sanabria (projekti ekspert), ning Reet Nõmmoja ja Katrin Parve Tallinna Haridusametist

Jean Jacques Derrien Nantes' i haridusametist tutvustab oma linnale iseloomulikke meeneid

Halmstadi esindaja esitleb oma töörühma nägemust Tallinna võimalustest ja kitsaskohtadest projektis

Arutluste käigus kinnistus eesmärk, et projektis „On Board“ keskendub Tallinn eelkõige koostöö laiendamisele ettevõtete ja teiste organisatsioonidega, et muuta õppimine koolis ja lasteaias elulisemaks ning arendada õpilaste ettevõtlikkust.

Reet Nõmmoja, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist

Katrin Parve, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist