6.1.2

Euroopa linnade ühenduse EUROCITIES hariduse töögrupi seminar

2.–4. maini 2018 toimus Tallinnas Euroopa linnade ühenduse EUROCITIES hariduse töögrupi seminar „Inclusion Through Education“ (Kaasamine hariduse kaudu).

EUROCITIES’i seminaridel, õppevisiitidel ja ha- ridusasutuste külastustel käsitletakse alus-, üld- ja kutsehariduse aktuaalseid teemasid ühendusse kuuluvates linnades. Seekordsel seminaril osalesid linnade haridusametite esindajad 21 Euroopa linnast ja 12 riigist. Fookuses oli võrdsete võimaluste pakkumine hariduses ja kaasava hariduse rakendamine.

Seminari avasid 2. mail Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ning töörühma juht Jean-Jacques Derrien. Ettekande õpetajate koolitusest ja kaasavast haridusest tegi Tallinna Ülikooli teadlane Grete Arro.
Kolme päeva jooksul külastati ka Tallinna Endla Lasteaeda, Tallinna Saksa Gümnaasiumi, Lasnamäe Gümnaasiumi, Tallinna Kopli Ametikooli. Viimasel päeval arutleti Tallinna Õpetajate Majas linnade ühenduse töökorralduslike küsimuste, Euroopa Liidu projektide ning järgmise kohtumise teemade üle.
EUROCITIES’i kohtumise Tallinnas korraldas Tallinna Haridusamet (Marika Kallas, Reet Nõmmoja). Järgmine kohtumine toimub Amsterdamis.

Reet Nõmmoja, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist