6.1.3

Peterburi õpilaste külastus linnade koostööprogrammi raames

Õppevisiidi käigus külastasid Peterburi 619. kooli juhtkond ja õpilased Tallinna 32. Keskkooli ning Peterburi 30. lütseumi juhtkond ja õpilased Tallinna Nõmme Gümnaasiumi.

Visiidi eesmärgiks oli koolidevaheliste kontaktide loomine ning Tallinna koolielu ja kultuuriga tutvumine. Tallinna 32. Keskkooli ja Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 10. klasside õpilased olid aktiivsed külaliste vastuvõtu programmi koostamisel ja läbiviimisel.

Koolides toimusid partnerkoolide esitlused, muusikalised ja tantsulised etteasted, ühised arutelud ja grupitööd erinevates tundides, samuti näiteks „pinksivahetund“ Tallinna 32. Keskkoolis ning planetaariumi külastus Nõmme gümnaasiumis. Peterburi delegatsioon viidi ka linnaekskursioonile, orienteerumismängule vanalinnas, tutvuma Tallinna Legendide ning Lennusadama muuseumiga.

Õppevisiidi lõpus jagati saadud õpikogemusi ja tehti edasisi koostööplaane.

Reet Nõmmoja, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist