6.1.4.1

Norra – Oslo

29. novembril 2017 külastas Tallinna Haridusametit ja Vanalinna Hariduskolleegiumi Oslo kümneliikmeline haridusdelegatsioon eesotsas abilinnapea Tellevik Dahliga.

Oslo haridusametnikud tahtsid teada, kuidas Eesti haridus on tõusnud Euroopa parimaks ning jõudnud maailma esiviisikusse. Sarnastel eesmärkidel külastas Oslo delegatsioon kahel eelmisel päeval ka Helsingit.

Kuna Eesti õpilased on saavutanud kõrgeid tulemusi PISA testides, sooviti tutvuda Eesti koolisüsteemiga. Tunti huvi, kuidas on võimalik (teiste riikidega võrreldes) väheste ressursside ja õppetundide arvuga nädalas jõuda sedavõrd headele tulemustele. Muljet avaldas külalistele veel see, et sotsiaalmajandusliku tausta mõju õppetulemustele on maailma madalaim. Sooviti saada ettekujutust Tallinna koolide ja lasteaedade tööst, hariduslike erivajadustega (HEV) laste toetamisest ning huviharidusest.

Delegatsiooniga kohtusid ja hariduse korraldust Tallinnas tutvustasid abilinnapea Vadim Belobrovtsev, haridusameti juhataja Andres Pajula ja hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist Reet Nõmmoja. Külalistele meeldisid haridusameti seatud õppeaasta eesmärgid ja konkursid õpilaste ning haridustöötajate ja -asutuste tunnustamiseks. Huvituti ka poliitilisest olukorrast Eestis.

Vanalinna Hariduskolleegiumis kohtusid külalistega direktor Kersti Nigesen ja õppealajuhataja Kristel Üksküla. Direktor Kersti Nigesen rääkis kooli kontseptsioonist, huvihariduse võimalustest ning HEV laste kaasamisest koolis. Muljet avaldasid norralastele kooli pühendumus ja õpilaste toetamise tugisüsteem.