6.1.4.6

Usbekistani haridustöötajad

12.–16. märtsini 2018 viibisid Eestis õppevisiidil Usbekistani lasteaia- ja koolijuhid, kes tutvusid ka hariduskorraldusega Tallinnas.

Õppevisiit algas Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuses, kus 19liikmeline külaliste grupp sai ülevaate nüüdisaegsest õpikäsitusest Eestis. Järgnevatel päevadel külastati Tallinna Haridusametit, samuti koole ja lasteaedu: Kopli Lasteaeda, Tallinna Lasteaeda Delfiin, Tallinna Lepistiku Lasteaeda, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Huvikeskust „Kullo“.

Külalised tutvusid Eesti haridussüsteemiga, haridus- asutuste õppetegevuste ja õppetöö korraldusega, vestlesid asutuste juhtide, õpetajate ning õpilastega.
Usbekistani esindajate jaoks oli eriti meeldejääv laste ja õpilaste suur õpihuvi, entusiastlikud õpetajad ja asutuste juhid ning digiõppe võimalused ja teostamisviisid haridusasutustes.

19liikmelise grupi programmi koordineeris Tallinna Haridusamet koostöös Soome kolleegiga.