6.2.1

Erasmus+ „Digitaalne kirjaoskus ja kultuuripärand“ Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis

Erasmus+ projekt „Digitaalne kirjaoskus ja kultuuripärand 2017–2020“ on viie Euroopa riigi koostööprojekt, mida koordineerib Tallinna Kuristiku Gümnaasium.

Tallinna Kuristiku Gümnaasium koordineerib viie riigi Erasmus+ koostööprojekti „Digitaalne kirjaoskus ja kultuuripärand 2017–2020“

Erasmus+ projekt „Digitaalne kirjaoskus ja kultuuripärand 2017–2020“ on viie Euroopa riigi koostööprojekt, mida koordineerib Tallinna Kuristiku Gümnaasium. Partnerid on Lycée Saint-Exupéry Mantes-la-Jolie (Mantes-la-Jolie, Prantsusmaa); AR Gatti de Gamond (Brüssel, Belgia); Risskov Gymnasium (Risskov, Taani) ja Klaus-Groth-Schule (Neumünster, Saksamaa).

Ühise projekti kasuks otsustati mitmel põhjusel, kuid määravaks said nii varasemad kogemused kultuuripärandit käsitlevate projektidega kui ka eelnev positiivne koostöö. Uus ühine digitaalse kirjaoskuse valdkond sai valitud huvist jagada digiõppevahendite kasutamise kogemusi ja õppida üksteiselt.

Projekti eesmärk on suurendada õpilaste ja õpetajate huvi oma riigi ja Euroopa kultuuripärandi vastu mitme reisiaspekti kaudu, nagu reisi planeerimine, transport, majutus, vaatamisväärsused, reisiriskid jne. Kasutades moodsaid tehnoloogiaid ning innustades õpilasi selle abil suhtlema ja koostööd tegema, on lootus, et neist kujunevad reisijad, kes on teadlikud neid reisimisel valitsevatest ohtudes ja kes oskavad oma reisi iseseisvalt planeerida arvestades kultuurilisi iseärasusi ning oskavad kasutada eri transpordivahendeid.

Projekti kestab kolm aastat, mille jooksul toimub viis õpilasgruppide vahetust ning kuus projekti koosolekut. Nende käigus avaneb õpilastel võimalus õpitut praktikas kasutada ja kogemusi vahetada. Iga partnerkool korraldab ühe õpilasvahetuse ning vastutab selle eduka läbiviimise eest, projekti üldkoordinaator viib läbi kõik koosolekud.

Triin Tibar, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi huvijuht