6.2.12

Projekt „Skype raamatuklubi“ Tallinna Kristiine Gümnaasiumis

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 8. klassi õpilased osalesid 2018. aasta maikuus
rahvusvahelises koostööprojektis „Skype raamatuklubi“ ja kohtusid eakaaslastega Haapaveden Lukio koolist Soomest.

Kristiine gümnaasiumi õpilased valmistasid projekti „Skype raamatuklubi“ kohtumiseks ette lühinäidendi ja tegid kunsti

Projekt on suunatud erinevate sotsiaalsete teemade tutvustamisele, väärtuste, oskuste, koostöö ja keelte omandamisele. Tänapäeval on raamatukogude tegevusväli oluliselt avardunud. Lisaks tavapärasele raamatute laenutamisele pakutakse lugejatele mitmeid teisi tegevusi.

Enne kohtumist lugesid mõlema poole õpilased oma emakeeles läbi lõigu Rein Raua romaanist „Rekonstruktsioon“ ja valmistusid sellel teemal inglise keeles arutlema. Kristiine gümnaasiumi õpilased olid kohtumiseks ette valmistanud ka esitlused oma riigi, kooli ja linna kohta ning teinud raamatukatkendi põhjal lühinäidendi ja joonistanud kunstiteoseid.

Projekt avardas õpilaste silmaringi, arendas õpioskusi ja erinevate kogukondade koostöövalmidust.

Kristel Jürgenson, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 8.a klassijuhataja