6.2.14

Tallinna õpetajad osalesid e-Twinningu õpitoas Bratislavas

5.‒7. oktoobrini 2017 Bratislavas toimunud eTwinningu üleeuroopalises professionaalse arengu õpitoas osales nelja Eesti esindaja hulgas ka kaks Tallinna pedagoogi.

Gustav Adolfi Gümnaasiumist osales klassiõpetaja Külliki Kivistik ja Tallinna Rõõmupesa Lasteaiast õppealajuhataja Katrin Johannes. Slovakkia Vabariigi pealinnas kohtusid 105 pedagoogi ja haridusametnikku 21 riigist. Töötubade peamine teema oli keeleliste ja kultuuriliste vähemuste ning erivajadustega (sh andekate) laste kaasamine.

Eraldi õpitoas keskenduti olulisele paljudes Euroopa Liidu riikides: kuidas tuua hariduse juurde Euroopa suurima etnilise grupi, romade lapsed, et parandada nende elu.

Kõiki ettekandeid ja arutelusid läbiv teema oli eTwinningu võimaluste kasutamine koostöös.

Lea Pihelgas, Tallinna Rõõmupesa Lasteaia direktor