6.2.3

Erasmus+ „Accompany Me!“ Tallinna Reaalkoolis

Tallinna Reaalkool teeb rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Accompany Me!“
raames koostööd Makedoonia, Norra ja Saksamaa koolidega.

Rahvusvahelises projektis „Accompany me!“ õppisid Tallinna Reaalkooli õpilased rahvusvahelistes gruppides tooteid disainima ja esitlema

Kolme õppeaasta jooksul toimub viis õpilastega õppimis- ja õpetamistegevusi hõlmavat projektikohtumist eri riikides ja erinevatel tööelu puudutavatel teemadel. Kohtumisel osalevad igast riigist neli õpilast ja kaks õpetajat. Projektinädala jooksul pakutakse õpilastele kodumajutust, mis annab hea võimaluse tutvuda kohaliku kultuuriga ja harjutada inglise keelt.

Projekt sai alguse 2016. aasta novembris, mil Tallinna Reaalkoolis toimunud kohtumisel pandi paika järgnevate õppeaastate ajakava.

5.–12. märtsini 2017 korraldati esimene õpilaskohtumine Makedoonias. Tutvuti kohaliku ettevõttega, õpiti koostama CVd ning kandideerima töökohale. Nende päevade jooksul tegid õpilased tööd rahvusvahelistes gruppides. 24 osaleja seast valiti välja kõige silmapaistvam õpilane, kelleks osutus Andreas Põšnograjev Tallinna Reaalkoolist.

2.–8. aprillini 2017 toimus teine kohtumine Saksamaal. Taaskord töötati rahvusvahelistes gruppides ning tutvuti kohaliku kingatootmisettevõttega. Nädala jooksul õpiti uut toodet disainima ja presenteerima.

25.–29. septembrini 2017 viibisid õpilased koos õpetajatega kohtumisel Norras. Tutvuti kohaliku ettevõttega, mis toodab prügist energiat. Õpiti videotegemise algtõdesid ning valmistati külastatud ettevõttele reklaamvideo. Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar ja õppealajuhataja Tiina Talvi kohtusid Norra kooli juhtidega ja tutvusid Norra haridussüsteemiga.

5.–9. november 2017 tehti õpetajate kohtumisel Makedoonias vahekokkuvõtteid projektis toimunu kohta ning lepiti kokku sisu eesolevateks üritusteks.

23.–27. aprillil 2018 peeti neljas õpilaste üritus Tallinna Reaalkoolis. Tutvuti ettevõttega Baltika ning koostati ettevõtet tutvustav reklaambrošüür. Käidi Eesti Vabaõhumuuseumis ning vaadati Eesti loodust Kõrvemaal ja Põhja-Eesti rannikul. Boonusena külastati ka Riigikogu. Norra kooli õppealajuhataja tutvus lähemalt Tallinna Reaalkooliga.

Septembris 2018 on kavas viimane õpilaskohtumine Saksamaal. Nädala peateemaks on ürituse planeerimine ja korraldamine. Talvel 2019 toimub õpetajate kohtumine Norras, kus analüüsitakse toimunut ning valmistutakse lõpparuande kirjutamiseks.

Riin Saar, Egle Pihlap, Kaisa Tamkivi, Tallinna Reaalkool