6.2.5

Erasmus+ projektid Ehte Humanitaargümnaasiumis

2017/18. õppeaastal käivitati Ehte Humanitaargümnaasiumis korraga kaks
Erasmus+ projekti.

Ehte Humanitaargümnaasium käivitas sel õppeaastal korraga kaks Erasmus+ projekti: „Vivre ensemble“ (Elada) ja „Regardons les rivières…“ (Vaatame meie jõgesid...)

Projekt „Vivre ensemble“ (Elada koos) tõi kokku osalejad viiest Euroopa riigist: Itaaliast, Poolast, Rumeeniast, Prantsusmaalt ja Eestist. Projekti põhiteema on tolerantsus ehk sallivus. Fookuses on kõik inimesed, kes elavad meie kõrval ning vajavad meie abi, toetust, mõnikord lihtsalt mõistmist, nagu erivajadustega inimesed, sisserändajad, rahvusvähemused.

Projekti ülesanne on juhtida laste tähelepanu kõigile neile, kes vajavad meie arusaamist ja abistavat kätt. Õppeaasta jooksul oli mitmeid üritusi ja ettevõtmisi. 16. novembril tähistati koolis tolerantsuse päeva. Toimus ka üks vaikusetund, kus klassiruumides valitses täielik 45minutiline vaikus, kuid töö käis. Detsembris koguti terve kooliga raha Paljassaare loomade varjupaigale, mais toetati vähihaigete fondi. Tehti koostööd ka Tallinna Heleni Kooliga.

Teise projekti – „Regardons les rivières …“ (Vaatame meie jõgesid …) – käigus kool võttis vastu külalisi kümnest riigist: Belgiast, Itaaliast, Hispaaniast, Portugalist, Rumeeniast, Bulgaariast, Slovakkiast, Kreekast, Tšehhi Vabariigist ja Prantsusmaalt, mida esindas Guadeloupe. Projekti käigus uurisid õpilased õpetajate juhendamisel veekogude taimestikku ja loomastikku ning inimtegevuse mõju nendele.

Projektid ei ole ainult töö ja õppimine, see on eeskätt suhtlemine. Õpilased on külastanud Poolat ja Prantsusmaad, järgmisel õppeaastal on plaanis kohtuda projektis osalejatega Rumeenias, Itaalias ja Bulgaarias. Projektitegevus aitab õpilastel avardada silmaringi, õppida kriitiliselt mõtlema ning on hea võimalus leida uusi sõpru teistest riikidest.

Natalja Kapitonova, Ehte Humanitaargümnaasiumi prantsuse keele õpetaja, projektijuht

Marika Kransiver, Ehte Humanitaargümnaasiumi arendusjuht