6.2.7

Erasmus+ „From the Forest to the Sea!“ Pirita Lasteaias

17.–22. oktoobrini 2017 viibisid Pirita Lasteaia õpetajad rahvusvahelisel Erasmus+ koostööprojekti „From the Forest to the Sea!“ kolmandal projektikohtumisel Portugalis Albufeiras.

Pirita Lasteaia õpetajad rahvusvahelisel Erasmus + koostööprojekti „From The Forest To The Sea!“ kolmandal projektikohtumisel Portugalis Albufeiras

Tegemist oli kohtumisega, kus projektis osalevad partnerid, jagasid omavahel kogemusi avastus- õppe ja õuesõppe meetoditega töötamisel ning tutvusid Portugali haridussüsteemiga.

Projekti eesmärk on avastus- ja õuesõppe tegevuste läbiviimine traditsiooniliste muinasjuttude kaudu ning seejärel heade kogemuste jagamine. Traditsiooniliste lugude kasutamine õppetöös võimaldab lastel omandada teadmisi kultuurilistest erinevustest Euroopa Liidus. Projekti kestvus on kaks aastat, ajavahemikul 2016–2018.

Kohtumisel oli võimalik külastada erinevaid lasteaedu ja koole ning jälgida praktilisi tegevusi. Toimus ka seminar uurimuslikust avastusõppe ja õuesõppe tegevustest, kus oli kasutatud Portugali muinasjutte ja väike kokkuvõte Portugali haridussüsteemist. Väga huvitavaks kujunes õuesõppe tund „„Elu ookeanis“ uuringud“ koos merebioloog Ana Simões’ ga (do Clube de Pesca e Náutica). Järgnes ookeanist leitud elanike uurimine uurimiskeskuse labori tingimustes.
Järgmine kord kohtutakse juba 2018. aasta mais Belgias, mis on ka projekti lõpetav kohtumine. Enne kohtumist saadetakse lasteaiale kaks Belgia muinasjuttu, mida saab õppetegevustes kasutada, ning kohtumisele võetakse taas kaasa huvitavamad näited.

Kristiina Kons, Pirita Lasteaia õppealajuhataja

Projekti tutvustus

fromtheresttothesea.blogspot.com