6.2.8

Erasmus+ „What’s Your Move?“ Tallinna Lasteaias Pallipõnn

22.–26. aprillil 2018 käisid Tallinna Lasteaia Pallipõnni õpetajad Erasmus+ projekti „What’s Your Move?“ kontaktseminaril Islandil.

Tallinna Lasteaia Pallipõnni õpetajad Erasmus+ projekti „What’s your move?“ kontaktseminaril Islandil

Projekti „What’s Your Move?“* koordinaator Islandil on Heilsuleikskólinn Háaleiti eralasteaed, partnerid on lasteaed Pallipõnn ja Laeringsverstedet lasteaed Jessheimist Norrast.

Kohtuti Islandi Eriolümpia organisatsiooni esindaja Anna K. Vilhjálmsdóttiriga ja korraldati Reykjanesbæri piirkonna lasteaedadele ühine spordipäev. Üheskoos analüüsiti projekti tulemusi ja mõju ning arutleti projekti lõpetamist ja tulemuste levitamist.

* What’s Your Move? – early intervention through physical activity and the YAP model to promote future wellbeing of disabled children (Milline on sinu käik? – varajane sekkumine füüsilise tegevuse ja YAP mudeli kaudu, et edendada puuetega laste edaspidist heaolu)

Maire Kaljuveer, Tallinna Pallipõnni lasteaia direktor