6.2.9

Nordplus Junior „Development of Specialists …“ Tallinna Laagna Lasteaias-Põhikoolis

Tallinna Laagna Lasteaia-Põhikooli spetsialistid osalesid 1. septembrist 2017 kuni
1. septembrini 2018 Nordplus Junior projektis „Development of Specialists Who
work with Special needs children competence development“.

Laagna lasteaia-põhikooli õpetajad kogesid Vilniuse partnerite juures, kuidas lihtsatest vahenditest teha nutikaid õppevahendeid ning kui inspireeriv on meeskonnatöö

Lasteaia projektipartneriteks oli erivajadustega laste lasteaed-päevakeskus „Čiauškutis“ Vilniuses. Arvestades kahe asutuse sarnasust nii laste erivajaduste väljaselgitamisel kui ka pakutavate teenuste osas, seati projekti eesmärgiks spetsialistide töömeetodite tutvustamine ja positiivsete töökogemuste jagamine. Lisaks võrreldi Eesti ja Leedu HEV-õppe korraldust haridussüsteemis.

Projekti käigus toimus kaks meeskondlikku kohtumist, üks Tallinnas ja teine Vilniuses.

Laagna lasteaed-põhikool võõrustas Leedu kolleege detsembris 2017. Tutvustati erivajadustega laste arendamiseks ja õpetamiseks kasutatavaid meetodeid: töötamine saviga, logopeediline näomassaaž, kinesioteipimine, koerateraapia lasteaias, füsioterapeudi individuaalne töö lapsega, Strebeleva meetodi kasutamine lasteaias PCI lastel, spetsialistide koostöö kooli klassis ja pikapäevarühmas, Knilli ja TEACCH-meetodite kasutamine autismispektrihäirega lastel, muusikateraapia, sh Nordoffi-Robbinsi meetod ja ORFF-metoodika kasutamine. Arutleti, kui oluline on spetsialistide pädevus ja paindlikkus koostöös lapsevanematega. Külastades Tallinna Õppenõustamiskeskust tutvustati, millised on erivajadustega laste haridusega seotud võimalused Tallinnas.
Eesti 100 ürituste raames nägid Leedu kolleegid tasandusrühma etendust „Jõulud talutares“, külalistele õpetati kandlemängu, korraldati kultuuriõhtu KUMUs ja ekskursioon Tallinna vanalinnas.

Aprillis 2018 käidi vastuvisiidil Vilniuses. Leedu kolleegid tutvustasid abiküsimise, sensoorse integratsiooni, struktuurse tegevus- ja struktuurilise aktiivsuse mudeli rakendamist ning autismiga laste sotsiaalsete oskuste arendamist. Sai jälgida Montessori metoodika alusel toimuvat tegelust erivajadustega laste rühmas. Tutvuti muusikaterapeudi ja liikumise korrigeerimise tehnikatega ravivõimlemises ning tegevusterapeudi võtetega tunnetustoas. Projektipartnerite juures kogeti, kuidas lihtsatest vahenditest teha nutikaid õppevahendeid, kui inspireeriv on meeskonnatöö, kuidas pildilist kommunikatsiooni saab kasutada kõikides tegevustes ja tundides.

Leedu kolleegide tõstatatud teemad käsitlesid innovatiivseid hariduslikke organisatsioonimudeleid: õpiabi rakendamist ja kompleksse abi tulemuslikkust erivajadustega laste puhul, kuidas ühendada eelkooli ja kooli ettevalmistuse sisu. Kohtuti ka Leedu haridusministeeriumi esindajatega ning külastati Vilniuse Õppenõustamiskeskust.

Koostööd soovitakse jätkata.

Natalia Kond, Tallinna Laagna Lasteaia-Põhikooli direktor