6.3.10

Tallinna Õismäe Gümnaasium ja Helsingi keeltegümnaasiumi ühisprojekt

2017. aasta sügisel algas Helsingi Keeltegümnaasiumi ja Tallinna Õismäe Gümnaasiumi ühisprojekt „Soome Vabariik 100 ja Eesti Vabariik 100: naabrite ühised ja erinevad rajad“.

Projekti juhivad Liisa Franssila-Ylinen ja Jaan Õispuu. Helsingis on projektiga liitunud noor õpetaja Marko Särkilahti. 8.–9. novembril võis Tallinna Õismäe Gümnaasiumi (TÕG) koridorides kuulda soome keelt: toimus TÕGi ja Helsingi Keeltegümnaasiumi ühisprojekti „Soome Vabariik 100 ja Eesti Vabariik 100: naabrite teed koos ja eraldi“ esimene moodul. Projektis osales õpetajate Marko Särkilahti ja Liisa Ylinen-Franssila juhendamisel 14 Helsingi gümnaasiumiõpilast, TÕGist oli projekti kaasatud 10.b klass.

Õpilaste rühmatöö teemaks oli Eesti ja Soome 20. sajandi ajalugu. Soome gümnasistid esinesid ettekandega „Soome Talvesõjas“ ja „Soome Jätkusõjas“. Arutleti Molotovi-Ribbentropi pakti ja selle tagajärgede teemadel. Päeva lõpuks käsitleti filmi „Vehkleja“.

II maailmasõja järgsete aastakümnete käsitlemiseks olid mõlema kooli õpilased teinud kodutööd: õpilaste vanavanemad olid jutustanud oma mälestusi naabermaast – soomlased Eestist ja eestlased Soomest. Külastati Viru Sokose hotelli KGB muuseumi ja Tallinna ajaloomuuseumi.

18.–19. aprillil 2018 Helsingis toimunud mooduliks „Vastastikune meediapilt“ valmistasid TÕGi õpilased ette esitluse ajalehe Rahva Hääl 1948. aasta Soome-teemalistest artiklitest, sest just tol aastal sundis Nõukogude Liit Soomele peale nn vastastikuse abi ja koostöö lepingu. TÕGi õpilaste ühisettekande „Media of the E.S.S.R. about Finland: Year 1948“ kandis ette 10.b klassi õpilane Maribel Ermel. Õpetaja Jaan Õispuu kõneles teemal „A Soviet Estonian Student in Finland“, peatudes Eesti nõukaaegsel meedial ja selle Soome-suunalisel tegevusel. Helsingi õpilaste ettekanded käsitlesid Soomes tollal tuntud eestlasi (Hella Wuolijoki, Georg Ots), Helsingi ja Tallinna vahelise laevaliikluse ajalugu ja turismi, üheks teemaks olid ka 1952. aasta Helsingi olümpiamängud.

Käimasolevat projekti tutvustati Helsingi Keeltegümnaasiumile. Helsingi kesklinnas toimus e-orienteerumismäng, bowling’uturniir, külastati tehnoloogiamuuseumit.

Järgmine kohtumine on esialgu planeeritud oktoobrisse 2018 ja see seondub Tartuga.

Jaan Õispuu, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi arendusjuht