6.3.2.1

Reaalkooli vene keele õpetajate koolitusreis Moskvasse

Kuna ühine projektitöö Peterburi kooliga nr 639 on saanud õpilaste seas väga populaarseks, leiti, et koostööpartner võiks olla ka mõnes teises Venemaa linnas. Miks mitte Moskvas!

Aprillis koos õpilastega Peterburis noorte foorumil käies said õpetajad tuttavaks Moskva kooli nr 1231 õpilaste ja õppealajuhatajaga, kes neid lahkesti ka külla kutsus. Mais 2018 sõitsidki Tallinna Reaalkooli vene keele õpetajad tööreisile Moskvasse. Reisi eesmärgiks oli eelkõige silmaringi avardamine vene kultuuri osas ja Venemaa pealinna koolide külastamine ning uute koolidevaheliste sõprussidemete loomine.

Kool nr 1231 on suur keskhariduslik õppeasutus, mis asub Moskva ajaloolises keskuses, Vana Arbati läheduses. Kool kannab kuulsa vene maalija Vassili Polenovi nime. Gümnaasiumiastmes tegutsevad eri õppesuunad: tehnoloogia, meditsiin, sotsiaalmajandus ja programmeerimine. Õpetajatele tutvustati kooli hindamissüsteemi, õppesuundi, klassivälist tööd ning arutati tulevikuplaane. Hiljem viis kooligiid läbi toreda ja inforikka ekskursiooni Moskva ühel vanemal tänaval – Vanal Arbatil.

Külaskäigul kooli nr 1468 tutvustati erinevaid innovaatilisi õppekeskkondi. Õpilased ei kasuta paberkandjal õpikuid, vaid ainult elektroonilisi. Mitmed õpetajad on koostanud oma õppematerjalid ja kasutavad neid tundides. Uurimistööde asemel on igal õpilasel kohustus osaleda ettekandega enda valitud konverentsil väljaspool oma kooli. Viimastel aastatel on populaarseks saanud, et direktsiooni liikmed sooritavad riigieksamid ülevaate saamiseks eksamite sisust ja korraldusest. Reaalkooli õpetajaid kostitati ka rikkaliku kultuuriprogrammiga.

Natalja Sinjukina, Tatjana Truuväärt, Tallinna Reaalkooli vene keele õpetajad