6.3.3.1

Õpilasvahetuse projekt Peterburi 639. kooliga

Jaanuaris 2018 olid kaheksa Peterburi kooli õpilast ja üks õpetaja iga-aastasel visiidil tutvumas Tallinna Reaalkooli, selle traditsioonide ja tavadega.

Reaalkooli õpilaste võistkond koos kahe õpetajaga sõitis Peterburi kooli nr 639 UNESCO foorumile, tutvuti ka linnaga

Projektiga soovitakse lisaks heade suhete arendamisele pakkuda Eesti õpilastele võimalust harjutada vene kõnekeelt. Sel aastal osalesid projektis 8.–10. klasside õpilased. Külalised said osa eesti perede igapäevaelust, osalesid pereüritustel ja praktiseerisid võõrkeeli. Tutvuti Tallinna vanalinnaga, Reaalkooli ajalooga, räägiti Eestist ja Venemaa tsaaride seosest Eestiga. Eesti õpilased näitasid oma vene keele oskust, esitades laule ja luuletusi. Esinejad olid 6. klassi õpilased, kes alles alustasid vene keele õppimisega, aga ka põhikooli ja gümnaasiumi õpilased. Õpiti erinevaid rahvatantse, kõrvale ei jäänud õpetajadki.

Vene õpilased külastasid ka ainetunde, suuremat huvi pakkusid keele- ja keemiatunnid. Käidi Lennusadamas, osaleti Loodusmuuseumi õppetoas, mis toimus kahes keeles ja oli väga emotsionaalne ja teadmisterohke.