6.3.4

Tallinna Lasteaia Pääsusilm koostöö Helsingi Anni lasteaiaga

6. detsembril 2017 külastasid Helsingi kakskeelse eesti-soome Anni lasteaia esindajad juba neljandat korda Tallinna Lasteaeda Pääsusilm.

Külastus sai teoks koostööprojekti „Lapse arengu hindamine ja arenguvestlus lapsevanemaga“ raames. Õpetajad tutvustasid parimat praktikat lastevanematega koostöö arendamisel ja robootika vahendite kasutamisel eri tegevustes. Vesteldi õppe- ja kasvatustegevusest, suhtlemisest laste, lastevanemate ja kolleegidega.

Külalistele ja oma lasteaia õpetajatele viidi läbi koolitus „Kõige tähtsam on silmale nähtamatu“ (koolitaja Pille Murrik), mis käsitles õpetaja suhtlemist laste, lastevanemate ja kolleegidega.

Helsingi Anni lasteaia juhataja Annika Madissoni sõnul on ühised koostööpäevad väga vajalikud ja õpetlikud ning alati saab kaasa uusi ideid.

Silvi Suur, Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktor