6.3.5

Tallinna 21. Kooli koostöö Vuosaare gümnaasiumiga

Tallinna 21. Koolil on juba kaks aastat partnersuhteid Vuosaare gümnaasiumiga Helsingis.

Jaanuaris osalesid Vuosaare õppurid ja õpilased Tallinna 21. Koolis toimunud USA kunsti- ja kultuurinädalal

Toimunud on mitu kohtumist kooli juhtkondade ja õpilasesinduste vahel, vahetatud kogemusi ja parimaid praktikaid. Vuosaare Lukio on eriti huvitunud robootikaõpetuse arengust, sest ka nende üheks perspektiivseks õppesuunaks logistika kõrval on robootika.

Jaanuaris osalesid Vuosaare õppurid ja õpilased Tallinna 21. Koolis toimunud USA kunsti- ja kultuurinädalal, esinedes omapoolsete ettekannetega USA ajaloost ja majandusest.

Toimunud on kaks sõpruskohtumist korvpallis, üks Tallinnas ja teine Helsingis. Mõlemal korral võitis kohtumise Tallinna 21. Kool.

Meelis Kond, Tallinna 21. Kooli direktor