6.3.9

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi ja Dušanbe andekate laste gümnaasiumi projekt „Inimõigustesõbralik kool“

Tallinna Õismäe Gümnaasium (TÕG) osutus 2013. aastal valituks Eesti Inimõiguste Instituudi projekti „Inimõigustesõbralik kool“. Projekt kestis Eesti-sisesena 2014. aastani ning saavutas seejärel rahvusvahelised mõõtmed.

Dušanbe koolis arvuteid napib, kuid kaamerate abiga ulatub direktor Rano Jorova pilk maja igasse nurka

Eesti koolide (Tallinna Õismäe Gümnaasium, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium) partneriteks said Kesk-Aasia kahe riigi, Kõrgõstani ja Tadžikistani koolid. Õismäe gümnaasiumi (TÕG) ja Dušanbe humanitaarkallakuga andekate laste gümnaasiumi nr 1 koostööle pandi alus 2018. aasta alguses.

Projekt koosnes kahest treeningust, mis mõlemad korraldati Dušanbes. Töökeeled olid inglise ja vene keel. Sissejuhatavas osas tutvustati eesti koole nii õpilastele kui õpetajatele. Jaan Õispuu andis õpetajatele kaks näidistundi, millele Tadžiki pool oli eelnevalt esitanud kolm nõuet: kasutada aktiivõppe meetodeid, lõimida ajalooõpetus teiste õppeainetega, seostada tunni teema inimõigustega, ning pidas nii gümnasistidele kui pedagoogidele loengu „Psühholoogilised ja õiguslikud aspektid õpetajate ja õpilaste suhetes“.

TÕGi ja Dušanbe andekate laste gümnaasiumi nr 1 teisel kohtumisel võrreldi kahe riigi üldhariduskooli inimõiguste temaatikat neljas valdkonnas: kooli juhtimine, inimestevahelised suhted, õppekava ja selle välised tegevused ning kooli keskkond.
Tadžikistani koolielu reguleerivad haridus- ja teadusministeeriumi ning presidendi seadused, mille kohta kohalikel haridusosakondadel, koolidest rääkimata, arvamusavalduse võimalused puuduvad. Viimaste aastate jooksul on president keelanud kõik aktused ja muud kooliüritused, lubatud on ainult kuni 15minutilised kogunemised. 1. septembrist 2017 on kehtestatud kindlad nõuded ka õpetajate töörõivastusele, õpilastel on koolivorm olnud alati kohustuslik. Koolinädal on 5.–11. klassini kuuepäevane: hommikupoolikul toimuvad ainetunnid, pärastlõunal täiendav õppetöö. Koolide territooriumid on piirdeaiaga ümbritsetud ja valvatud.

Dušanbe õpetajate tagasiside projektile oli väga positiivne ja Inimõiguste Instituudile avaldati soovi seda jätkata.

Jaan Õispuu, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi arendusjuht