6.4.13.3

Rahvusvaheline õpilasfoorum USAs

8.–18. aprillini 2018 osalesid neli Tallinna Reaalkooli õpilast koos õpetaja Madis Ols- pertiga USAs Virginia osariigis rahvusvahelisel õpilasfoorumil (Loudoun International Youth Leadership Summit).

Kohal olid delegatsioonid kahekümnest riigist üle maailma. Üritus ise on juba mitmeaastane traditsioon, Tallinna Reaalkool osales Eestit esindades kolmandat korda.

Foorumi peamine eesmärk on anda õpilastele võimalus vahetada rahvusvahelises keskkonnas mõtteid erinevatel globaalsetel teemadel, milleks sel aastal olid kollektiivne identiteet ja ajaloolise mälu säilitamine, keskkond ja jätkusuutlik areng, migrandid ja pagulased ning poliitilised õigused. Iga teema oli fookuses erineval päeval ning õpilaste arutelud, mida modereerisid üldjuhul Ameerika õpetajad, toimusid töötubade vormis. Mõnel juhul aitas(id) arutelu sisse juhatada kutsutud esineja(d), teiste seas sel korral nt holokaustis ellujäänud.

Kohtumise üheks väljundiks oli n-ö tegevusplaani (action plan) kavandamine põletava probleemi lahendamiseks õpilaste kodukohariigis, puudutagu see siis immigratsiooni, keskkonnahoidu, abordiseaduseid, noorte väljavaateid tööturul, toidu raiskamist või midagi muud.

Üritus hõlmas Virginia osariigi Loudouni maakonna mitut keskkooli, mille õpilased ja õpetajad majutasid enda kodudes rahvusvaheliste delegatsioonide liikmeid. See andis võimaluse näha kohalikku elu igapäevatasandil. Töötoad toimusid üritust kureerinud erinevates koolides ning õpilased said osa ka kohalikust koolielust, liitudes mitmel korral õpilasvarjuna ainetundidega.

Kahel päeval käidi ekskursioonil Washingtonis, kus külastati ajaloomuuseumi, Lincolni memoriaali ning meedia ajalugu tutvustavat Newseumi. Õpilastele on sellisel üritusel osalemine hindamatuks võimaluseks praktiseerida võõrkeelt (-keeli), avardada silmaringi, väärtusi ning arusaamu ja luua uusi sõprussidemeid. Ka iga delegatsiooni saatnud õpetajal oli hea juhus suhelda välismaa kolleegidega ja vahetada kontakte, millest võib välja kasvada mõni teinegi väärt rahvusvaheline koostööprojekt.

Madis Olspert, Tallinna Reaalkooli keeleõpetaja