6.4.14.1

Oktoobris 2017 külastati Euroopa Parlamenti ja NATO peakorterit

18.–21. oktoobril 2017 käisid Eesti venekeelsete koolide õpetajad ja õpilased reisil Brüsselis, kus külastati Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni ja NATO peakorterit.

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi õpilastel oli hea meel leida Brüsselis teiste hulgast Eesti lipp

Rühmas oli nelikümmend inimest, esindatud oli 12 kooli Tallinnast, Ida-Virumaalt, Tartust ja Maardust. Euroopa Parlamendis kohtuti Eesti saadikute Urmas Paeti, Indrek Tarandi ning Yana Toomiga. Samuti võttis kohtumisest osa Lätist valitud Andrejs Mamikins. Saadikud andsid ülevaate oma peamistest ülesannetest ning töövõitudest Euroopa Liidu kõrgeimas seadusandlikus kogus. Räägiti ELi ees seisvatest peamistest probleemidest ning ka Eesti sisepoliitikast haridus- ja sotsiaalvaldkonnas.

Pärast istungite saali külastust käidi Euroopa Parlamendi kahes peamises õppekeskuses: Parlamentariumis ning Euroopa Ajaloo Majas. Parlamentarium on parlamendi suurim külastus- ja õppekeskus Euroopas ja esimene, mis toimib täielikult 24 keeles. Seal kasutatakse erinevaid interaktiivseid multimeediavahendeid, et anda ülevaade Euroopa Parlamendist ja teistest ELi institutsioonidest. Samuti saab seal korraldada ka rollimänge gümnaasiumiastme õpilastele.

Euroopa Ajaloo Maja püsiväljapaneku põhirõhk on Euroopa 20. sajandi sündmustel ja Euroopa integratsiooni arengul. Tutvuda sai Euroopa ajaloo pöördepunktide ning sõlmprobleemidega.

Õppekülastus jätkus Berlaymonti hoones, kus toimus kohtumine ühtse digitaalse turuga tegeleva Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga. Üle pooleteise tunni kestnud arutelu käigus tegi Ansip selgeks senise digituru üleeuroopalise korralduse diskrimineerivad aspektid, millele lisas värvikaid elulisi näiteid. Kõne alla tulid muuhulgas e-õppe uute haridusvõimaluste arendamisega seotud teemad ning ka Eesti ELi Nõukogu eesistumisega seonduv.

„Külaskäigul NATO peakorterisse üllatusime, et olime esimene nii suurearvuline kooliõpetajate- ja õpilaste grupp, kes NATO peakorterit külastab,“ rääkis õppereisi korraldaja Dmitri Rõbakov. „Tutvusime Eesti alalise esinduse tööga NATO juures, saime aimu, kui keeruline on tegelikult julgeoleku olukord maailmas, analüüsisime riigikaitse õppekursuse uusi rakendusvõimalusi ning Vene meedia rolli Eesti inforuumis. Meile esinesid Eesti esinduse asejuhi kt Meelis Korka, kaitsenõunik Martin Hurt ja sõjalise esindaja asetäitja kolonel Riho Rõngelep. Peagi liitusid ka avaliku diplomaatia osakonna juhtivtöötajad Dr Petr Lunak ja Robert Pszczel, kellega arutasime teemadel NATO-Venemaa suhted, Ukraina konflikti rahvusvaheline mõju, hübriidsõda kui uus sõjaline strateegia ning Balti riikide ja Põhjamaade julgeolek.“

Tegemist oli läbi aegade esimese niivõrd ulatusliku Eesti koolide vene emakeelega õpetajate ja õpilaste ühise õppereisiga Brüsselisse, mis toimus Euroopa Parlamendi kutsel ja rahalisel toel. Õppereisi korraldas Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna Juudi Kooli õpetaja Dmitri Rõbakov – EP Ambassador School programmi eestvedaja Tallinnas.

Dimitri Rõbakov, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna Juudi Kooli õpetaja