6.4.2

Hispaania õppejõud tutvusid keelekümblusega Tallinna Suur-Pae Lasteaias

25. mail 2018 külastasid Tallinna Suur-Pae Lasteaeda õpetajad Hispaaniast, kes tutvusid siinsete keelekümblusprogrammidega.

Külalised Hispaania Alcala ülikoolist tutvusid keelekümblusprogrammidega Tallinna Suur-Pae Lasteaias

Visiit toimus 22.–25. maini, mil Alcala Ülikooli õppejõud külastasid Innove SA Keelekümbluskeskust, Tallinna Lasteaed Kellukea ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi.

Hispaanlased tutvusid lähemalt Suur-Pae lasteaia ja seal asuva eesti keele kui teise keele piirkondliku metoodikakeskusega, mis koostöös SAga Innove osutab tuge Harjumaa ja Tallinna õpetajatele 2014. aastast. Metoodikakeskus organiseerib eesti keele õpetajatele erialaseid loenguid, seminare, konverentse ja töötubasid. Keskuses on raamatukogu, kust on võimalik laenutada metoodilisi materjale, erialast kirjandust, filme, CDplaate ja mänge õppetegevustes kasutamiseks.

Külalised said kaeda lasteaia kolme keelekümblusrühma erinevaid õppetegevusi, kus lapsed mõistatasid, laulsid, kasutasid konstruktorit LEGO Education ning programmeerisid Bee-Bot ja Ozobot minirobotitega. Robotite ehitamine ja programmeerimine arendab laste käelist tegevust, loogilist mõtlemist, meeskonnatööd ning väljendusoskust. Robootika haarab kaasa nii poisse kui ka tüdrukuid.

Hispaanlastele avaldas muljet erinevate innovaatiliste lahenduste kasutamine ning nad olid väga üllatunud, et robotitega programmeerivad juba 3–4aastased lapsed iseseisvalt. Neile meeldisid organiseeritud mängulised õppeprotsessid, selline lähenemine tõstab õppimise efektiivsust ja lapse huvitatavust. Eesti keele tundides on lastel põnev, nad on väga head suhtlejad. Hispaania õppejõududele avaldas väga suurt muljet lasteaia lähenemine sihtkeele õpetamisele oma põhjalikkuse ja süsteemsuse poolest.

Külalistele pakkus suurt huvi ka aktiivne õppimine õues, mille käigus suunatakse lapsi märkama, uurima ning kogema mängu kaudu. Silma jäi neile veel Suur-Pae lasteaia kena ja hooldatud õueala kaasaegsete rajatistega laste liikumistegevuste arendamiseks.

Õppeaasta jooksul jagasid Suur-Pae lasteaia õpetajad oma kogemusi ka teiste kolleegidega välismaalt: Soomest, Lätist, Leedust ja Hispaaniast.

Tatjana Požogina, Tallinna Suur-Pae Lasteaia direktor