6.4.3

Tallinna külastas ESF rakendamisega seotud asutuste delegatsioon

28. novembril 2017 külastas Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rakendamisega seotud asutuste delegatsioon Tallinna ning tutvus Tallinna Kiisa Lasteaiaga.

Kohtumisel andis Sotsiaalministeeriumi esindaja Merlin Tartik ülevaate lasteaia- ja lapsehoiuteenustest ning ESF meetmete rakendamise tulemustest Eestis. Tallinna Kiisa Lasteaia õpetaja Terje Vainola ja direktor Teele Saul tutvustasid külalistele lasteaeda. Tallinna Kiisa Lasteaed osaleb ESF projektis „Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes“.

Allikas: Tallinna Kiisa Lasteaed