6.4.5

Tallinna Südalinna Kool on avanud oma uksed

Tallinna Südalinna Kool jagab aktiivselt enda parimaid praktikaid välismaa koolidele.

Tallinna Südalinna Kooli õpetajad ja õpilased on igal kuul avanud klassiruumid külalistele, et tutvustada igapäevast koolielu ning põnevaid õpiviise, parajasti Soome ja Saksa grupile

Õppeaasta jooksul külastas Südalinna kooli väga palju koolijuhte, õpetajaid, haridustehnolooge, haridusametnikke, õpilasi ja koolitajaid erinevatest riikidest, nagu Lõuna-Korea, Leedu, Belgia, Holland, Soome, Saksamaa, Iisrael, USA.

Õpetajad ja õpilased on igal kuul avanud klassiruumid külalistele, et tutvustada igapäevast koolielu ning põnevaid õpiviise. Alati on avaldanud imestust, et õpilased on nii õpihimulised ja töötavad tunnis väga hästi kaasa. Nad on kiitnud õpetajaid, et nad tegutsevad tundides väga professionaalselt ja on hea digipädevusega.

Korduvalt on juhtunud ka nii, et välismaa koolijuhid või haridusametnikud on mõne aja pärast juba suurema grupi õpetajatega tagasi tulnud, et kooli häid praktikaid näidata suuremale hulgale huvilistele.

Peamiselt on väliskülaliste fookuses digipädevuse arendamine, kuid tuntakse huvi ka lõimingu, õpetajate koostöö ja professionaalse arengu toetamise ning kogupäevakooli vastu.

Allikas: Tallinna Südalinna Kool