6.5.10.3

Reaal- ja loodusainete kuu algklassides

2. aprillil alanud reaal- ja loodusainete nädal venis sel õppeaastal suisa mitmele nädalale.

Õismäe gümnaasiumi reaal- ja loodusainete kuul oli põhirõhk huvitavatel keemia- ja füüsikakatsetel, mida 8.–11. klassi õpilased Teadusteatri etendusel demonstreerisid

Kuna ümbritseva loodusega on kõik väikesed õpilased koos klassijuhatajatega õuetundides, õppekäikudel, matkadel kui ka internetist Looduskalendrit jälgides enam vähem sina peal, siis oli sel aastal põhirõhk õpilastes palju elevust tekitanud huvitavatel keemia- ja füüsikakatsetel, mida kooli 8.–11. klassi õpilased aulas Teadusteatri etendusel demonstreerisid.

Väga meeldisid 1.–4. klasside õpilastele pranglimise tunnid „Miksikese“ keskkonnas. Mõnele väikesele põnnile oli see esimene kord tehniliste vahendite abil iseseisvalt tähtsat kooliülesannet täita. Oldi rõõmsad eduka taibu ja naabrist suurema punktisumma saamise üle.

Uudne oli matemaatiliste piltide joonistamine, kus pilt koosnes ainult numbritest või geomeetrilistest kujunditest. Tavapäraseks ürituseks oli kõikide algklasside osalemine Känguru nuputamisvõistlusel.
Loomulikult võisteldi oma klassiõpetajate eestvedamisel ka klassisiseselt nii peastarvutamises, nuputamises kui ka sudokude lahendamises ja premeeriti tublimaid.