6.5.12

Karjamaa Põhikooli ja Kalamaja Põhikooli projekt „Keelekohvik“

2017/18. õppeaastal sai alguse Karjamaa Põhikooli ja Kalamaja Põhikooli ühisprojekt „Keelekohvik“.

Karjamaa Põhikooli ja Kalamaja Põhikooli ühisprojekt „Keelekohvik“

Projektis osalevad Karjamaa põhikooli 7.–9. hilise keelekümblusklasside õpilased ja Kalamaja põhikooli vene keelt õppivad õpilased. Esimene kohtumine toimus Karjamaa põhikoolis 21. novembril 2017, kus tutvustati kõigepealt külalistele meie kooli, saadi tuttavaks ja vesteldi varem teadaolevatel teemadel juba kohviku laudade taga sundimatus õhkkonnas. Dialoog kujunes huvitavaks ja kasulikuks, kus harjutati oma võõrkeeleoskust. Järgmine kohtumine oli 23. jaanuaril 2018 Kalamaja põhikoolis, kus läbivaks teemaks oli sport ja toimusid ka spordivõitlused. Õppeaasta lõpetati ühise väljasõiduga Eesti Rahva Muuseumi.

Koostöö on olnud õpilasi motiveeriv, annab suhtlusjulgust ning aitab paremini mõista erineva kultuuritaustaga inimesi ning jätkub järgmisel õppeaastal.

Anne Šestakova, Karjamaa Põhikooli eesti keele õpetaja